Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
15818 Ranheimsvegen/Nedre Grilstadkleiva - utbedring kryss Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Arnt-Ove Dragsten 72542663 22.10.2018 01.07.2019
15858 VA Sluppen. Forberedende arbeider Nydalsbrua. Kryssing av kommunale veger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Eli Holen 72 54 26 77 05.11.2018 31.08.2019
15859 Haakon VII gate - Separering VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Adrian Vicario 45674162 23.03.2019 01.08.2019
15879 Harald Hårfagres gate 8 - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 03.11.2018 10.10.2019
15889 Ludvig Musts veg - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 25.11.2018 01.12.2019
15902 Industrivegen - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 22.02.2019 14.06.2019
15936 Lade Alle - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 16.11.2018 01.06.2019
15983 Tellefsens gate - renovering av vann og overvannsledninger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Unni Elisabeth Hansen 40219437 12.11.2018 30.08.2019
15991 Fridtjof Nansens veg - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 25.04.2019 10.10.2019
16037 Sykkeltiltak - Stiklestadveien Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 01.01.2019 04.10.2019
16133 Rekkefølgekrav Charlottenlund Gravlund. Nytt fortau Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Stian Holøyen 93229558 29.04.2019 20.12.2019
16170 Brudalsvegen, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 28.02.2019 31.05.2019
16172 Metrobuss - Østre Berg Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 18.02.2019 01.07.2019
16173 Metrobuss - Mellomvegen strekningstiltak Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 18.02.2019 01.07.2019
16174 Tiltak for metrobuss, Tonstad omstigningspunkt Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Jo-Øyvind Andersen 90050750 20.12.2018 31.05.2019
16349 Damlia - veg, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 04.02.2019 31.05.2019
16352 Stasjoner for metrobuss - Tempe Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Eline Meyer Størseth 41647685 01.02.2019 31.05.2019
16353 Stasjon for metrobuss - Lerkendal-Holetrmannsvegen fra sentrum Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Eline Meyer Størseth 41647685 11.02.2019 30.07.2019
16354 Stasjoner for metrobuss - Valøyvegen til sentrum Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Eline Meyer Størseth 41647685 05.02.2019 30.07.2019
16355 Bratsbergveien til og fra sentrum Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Eline Meyer Størseth 41647685 18.02.2019 01.07.2019
16358 Thomas von Westens gate No-Dig Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Kristin Høiem 48143675 25.02.2019 30.06.2019
16361 Metrobuss Bergheim til og fra byen TrønderEnergi Nett Børge Skarlo 91112664 04.02.2019 31.05.2019
16390 Gulbrandsvegen Geomatikk Ove Mevatne 90814162 01.05.2019 10.10.2019
16447 Østre Rosten 35, omlegging av HS-kabel til ny nettstasjon TrønderEnergi Nett Espen Sivertsen 92856195 06.05.2019 28.06.2019
16450 Haakon VII's gate / Bromstadvegen Geomatikk Ove Mevatne 90814162 27.02.2019 05.07.2019
Viser 26 - 50 av 82 < 1 2 3 4 >