Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
17615 Belysning langs snarveg Othilienborg - Heggdalsringen Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Nina Elisabet Brenne 95367072 01.07.2019 01.07.2020
17729 Peder Myhres veg Geomatikk AS Ove Mevatne 90814162 05.07.2019 20.07.2020
17789 Haakon VIIs gt 14, ny nettstasjon, omlegging av eksisterende kabler og ny stikkledning til pumpestasjon Tensio TS AS Roger Lillevik 97625039 02.09.2019 31.12.2019
17841 Gammel-lina, fortau og VA-anlegg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.11.2019 31.12.2020
17894 Risvollan - Fjernvarme til Risvollan Helse og Velferdssenter - kommunalt vegareal Statkraft Varme Lisbeth Jamtli 90854633 12.08.2019 31.05.2020
17976 Granås gård Øst Geomatikk AS Ove Mevatne 90814162 01.09.2019 01.08.2020
18011 Tempevegen med omliggende områder Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 09.08.2019 31.12.2019
18041 Skjefstadbakkan - Ringvålvegen Svorka Bredbånd AS Stian Sæther 91828501 06.08.2019 31.12.2019
18042 Tempevegen Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 01.08.2019 31.12.2019
18049 Skjefstadbakkan - Ringvålvegen SVV Svorka Bredbånd AS Stian Sæther 91828501 06.08.2019 31.12.2019
18079 Tvetestien, fornyelse VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 01.09.2019 01.05.2020
18080 Meteorvegen, fornyelse VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 01.09.2019 01.06.2020
18108 Uglavegen del 2 Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Patrick Mwangi Muraya 95276693 17.08.2019 31.12.2020
18140 Hammersborg Parkeringsplass, graving for overvann Trondheim eiendom utbygging Tore Myrvold 92611858 19.08.2019 20.12.2019
18365 Dakotaparken Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 26.09.2019 01.11.2024
18391 Magnus Lagabøters veg - tomtearbeid Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 23.08.2019 15.06.2020
18399 Lagmann Lindboes vei - fortau Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 18.09.2019 31.12.2019
18508 Sentervegen - VA, turveg, park Geomatikk AS Elvy-Elise Wold 09146 30.09.2019 30.06.2021
18608 Separering av avløpsledning sørlige del av Bjørndalen - for kommunale veger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Jørgen Snekvik 46623550 01.10.2019 30.04.2020
18661 Stjørdalsvegen, Lilleby Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 21.10.2019 12.04.2021
18683 Tilkobling spillvannsledning Schwachs gt. og riving av eks. pumpestasjon Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Jørgen Snekvik 46623550 01.11.2019 20.12.2019
18704 FTTH Singsaker DP1 Telenor Norge AS Kristian Sundsvold 98155882 26.10.2019 31.12.2019
18712 FTTH Singsaker DP4 Telenor Norge AS Kristian Sundsvold 98155882 26.10.2019 31.01.2020
18717 FTTH Singsaker DP5 Telenor Norge AS Kristian Sundsvold 98155882 24.10.2019 31.01.2020
18723 Brakkerigg Dalen park Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Alzbeta Cepelkova 91760087 09.10.2019 30.09.2020
Viser 26 - 50 av 98 < 1 2 3 4 >