Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
33197 OPI-kanal SENTRUMSTOMTA AS Håvard Holmen 95207178 22.11.2023 31.12.2025
33341 Valøyvegen - Etablering av nye lavspent jordkabler Tensio TS AS Carl-Oscar Schött 48296962 13.05.2024 09.08.2024
33396 Reier Søbstads veg SAUPSTAD SENTER UTVIKLING AS Bjarte Breivik 45079957 14.11.2023 14.11.2025
33438 William Farres veg 19 Varmbo Bolig AS Eirik Nergård 93040303 01.12.2023 01.12.2024
33465 Fjernvarme ledning til ny utbygging i dagens Steinan Studentby (Steinan Park) Statkraft Varme Grzegorz Pachocki 96913886 27.05.2024 01.10.2024
33488 Nilsbyen NTE Telekom AS Kristian Sundsvold 98155882 08.05.2024 31.10.2024
33547 Breidablikveien sykkelvei og VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Kristin Langset 93452800 01.03.2024 30.09.2025
33568 Tilknytting vannledning ved Ola Frosts veg 5 Frost Holding AS Audun Husdal Pedersen 95069669 01.12.2023 01.07.2024
33608 Hørløcks Veg 57 B - Inngraving av fiber NTE Telekom AS Jøran Øksenvåg 97189040 26.10.2023 26.04.2025
33609 Dronningens gate - Fremføring fiber NTE Telekom AS Stian Schytte 92205200 01.04.2024 30.09.2024
33732 Fjordgata/Kuskveita - Fremføring av fiber NTE Telekom AS Stian Schytte 92205200 11.03.2024 30.08.2024
33775 Bakkaunvegen NTE Telekom AS Dag Skatland 90771836 08.01.2024 28.06.2024
33781 Frydenbergvegen, separering avløp og utskifting vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Kristin Langset 93452800 01.04.2024 20.12.2024
33798 Verftsgata/Ferjemannsveien - Fremføring av fiber NTE Telekom AS Stian Schytte 92205200 20.11.2023 31.07.2024
33806 Ferjemannsveien - Fremføring av fiber NTE Telekom AS Stian Schytte 92205200 27.11.2023 31.07.2024
33843 Kongsvegen-Orrevegen krysstiltak Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Veronica Nilsson 99210508 15.05.2024 30.06.2024
33961 Mellomila 93: Etablering av vannmålerkum på eksisterende vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Kristine Lagesen Richardsen 90221722 01.05.2024 11.07.2025
33962 Osloveien 27: Etablering av vannmålerkum på eksisterende vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Kristine Lagesen Richardsen 90221722 01.05.2024 11.07.2025
33963 Anton Bergs veg 38: Etablering av vannmålerkum på eksisterende ledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Kristine Lagesen Richardsen 90221722 01.05.2024 11.07.2025
33988 Fiber Uståsen NTE Telekom AS Marius Westermark 95025486 02.04.2024 30.09.2024
34018 Johan Tillers vei 1 Telenor Norge AS Sissel Larsen 48161639 11.03.2024 28.06.2024
34088 ASKO Midt-Norge, Østre Rosten 104, etablering fortau og breddeutvdelse nedkjøringer til varemottak ASKO MIDT-NORGE AS Ellen Magrit Sundlisæter 48043215 10.05.2024 30.09.2024
34109 Bekkefaret del 2 NTE Telekom AS Marius Westermark 95025486 02.04.2024 29.11.2024
34116 Roosevelts veg 17 A - Inngraving fiber NTE Telekom AS Ole Martin Kristiansen 92028043 02.02.2024 30.06.2024
34133 Gamle Oslovei ved 31 Telenor Norge AS Sissel Larsen 48161639 04.03.2024 31.07.2024
Viser 26 - 50 av 148 < 1 2 3 4 .. 6 >