Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
11751 Klæbu - Trondheim, forprosjekt VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.10.2016 01.01.2020
13336 Risvollan helse-og velferdssenter Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 24.07.2017 31.12.2019
13564 Torvet i Trondheim Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.11.2017 20.12.2019
13864 Klæbuvegen v/ nr.175, fortau og VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 03.09.2018 02.09.2019
14401 Hørløcks veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 03.09.2018 01.12.2019
14879 Støyskjerm Lohove barnehage Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Gnanavalluvan Vettivel 90285828 01.05.2019 31.12.2019
14884 Støyskjerm Okstad Barnehage Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Kine Nilssen 92050476 01.08.2019 12.03.2020
15154 Metrobuss - ILA Trondheim kommune og Boreal - infrastruktur og rehabilitering av spor Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 25.06.2018 28.09.2019
15322 Miljøpakken Trondheim. Tiltak for metrobuss. Tonstad og Østre Rosten Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Jo-Øyvind Andersen 90050750 01.11.2018 31.08.2019
15352 Asfaltplan av kommunale veger - Orrevegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 10.06.2019 26.08.2019
15373 Holtermannsveien separering av avløp og ny vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Batur Bayani 97136528 02.07.2018 20.12.2019
15573 Metrobuss -Tiller knutepunkt - rundkjøring Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 01.04.2019 01.11.2019
15589 Lade Alle 73, Omlegging av eksisterende kabelnett ifm. utbygging. TrønderEnergi Nett Roger Lillevik 97625039 15.10.2018 01.11.2019
15625 Metrobuss -Tiller knutepunkt - Sentervegen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 01.03.2019 01.11.2019
15732 Tyholtveien Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Arnt-Ove Dragsten 72542663 22.04.2019 01.11.2019
15781 Dalen park Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Unni Elisabeth Hansen 40219437 12.11.2018 31.10.2019
15792 Belysning Festningen Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Unni Elisabeth Hansen 40219437 03.10.2018 23.12.2019
15832 Inngraving fiber-rør til Ivar Lykkes veg 1 Broadnet Vegard Rygh 92637022 03.06.2019 31.08.2019
15858 VA Sluppen. Forberedende arbeider Nydalsbrua. Kryssing av kommunale veger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Eli Holen 72 54 26 77 05.11.2018 31.08.2019
15879 Harald Hårfagres gate 8 - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 03.11.2018 10.10.2019
15889 Ludvig Musts veg - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 25.11.2018 01.12.2019
15913 Asfaltplan av kommunale veger - Myrtunet Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 10.06.2019 26.08.2019
15940 Lagmann Lindboes veg - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 08.07.2019 30.08.2019
15983 Tellefsens gate - renovering av vann og overvannsledninger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Unni Elisabeth Hansen 40219437 12.11.2018 30.08.2019
15991 Fridtjof Nansens veg - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 25.04.2019 10.10.2019
Viser 1 - 25 av 138 1 2 3 .. 6 >