Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17841
Registrert 13.06.2019
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 01.11.2019
Slutt 31.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Helge Alfnes
Kontakt telefon 98859900
Arbeidets art Nytt fortau langs vestsiden av Gammel-lina strekning Dvergstien - Selsbakkvegen og nye va-ledninger langs Gammel-lina strekning Dvergstien - Alfred Hess`s veg samt 3 sidetraceer (Dvergstien, i Ringvegen og Alfred hess`s veg). Nærmere opplysninger kan gis av Sissel Hovin (fortau) og Andreas Ellingsson eller Helge Alfnes (VA-anlegg)