Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30328
Registrert 21.02.2024
Firma Trondheim kommune Mobilitet og Samferdselsenheten
Start 01.05.2024
Slutt 30.11.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kari-Anne Rørstad
Kontakt telefon 47298088
Arbeidets art Utskifting av eksisterende støyskjerm Endring gjelder: Støyskjerm er forlenget noe i nord. Endret fremdrift