Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 33189
Registrert 10.11.2023
Firma Trondheim eiendom utbygging
Start 08.12.2023
Slutt 25.08.2025
Status Godkjent koordinert
Planlegger Hilde Dahl
Kontakt telefon 41435302
Arbeidets art Tilknytning fjernvarme og fundamentering av støyskjerm mot Jonsvannsveien. Etablering av ny gang- og sykkelvei mot Gamle Jonsvannsvei. Til informasjon skal midlertidig støyskjerm i Gamle Jonsvannsvei ikke fundamenteres i bakken, men plasseres på betongfundament på bakkeplan. Beregninger sier at det er tilstrekkelig gatelys i området.