Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 29651
Registrert 23.09.2022
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 19.10.2022
Slutt 31.12.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Elisabeth Cathrine Sørli
Kontakt telefon 91567835
Arbeidets art Utskifting og separering av vann- og avløpsledninger i hele prosjektområdet Kyvannsvegen - Gløttrenna, samt opparbeidelse av veg og fortau i Olaf Grilstads veg.