Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23565
Registrert 17.02.2023
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 02.10.2023
Slutt 01.09.2025
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kristin Langset
Kontakt telefon 93452800
Arbeidets art Bygging av nytt fortau og nye VA ledninger på strekningen Klæbuveien 157-180. Det også er VA- og fortausoppgradering innover i Øystein Møylas veg, ca.50 meters utstrekning. Prosjektet har hatt lengre prosjekterings- og grunnervervsfase enn forventet ved forrige høringstidspunkt. I og med dette sendes planen nå på ny høring. Tensio meldte i forrige høringsrunde koordineringsbehov og prosjektet er nå ferdig detaljprosjektert og Tensios anlegg er innlemmet i prosjektmaterialet. Tegningsmateriale er oppdatert. Anbudstegninger vil bli oversendt i prosjektoppfølgingdialog i nær fremtid.