Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23565
Registrert 22.12.2020
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 01.04.2021
Slutt 01.08.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Helge Alfnes
Kontakt telefon 98859900
Arbeidets art Bygging av nytt fortau og nye va-ledninger på strekningen Klæbuvegen 157 -180. De som Ønsker fellesføring (kabeletater) må melde inn dette i kgrav.