Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23699
Registrert 16.02.2023
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 01.09.2023
Slutt 31.12.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Unni Elisabeth Hansen
Kontakt telefon 40219437
Arbeidets art Vegtiltaket omfatter oppgradering av Martin Barstads veg med fast dekke innenfor regulert vei/ dagens veiareal uten fortau. VA-tiltaket omfatter separering av avløp og utskifting vannledning på deler av Brattvollvegen, Martin Barstads veg og mellom M. Barstads veg og Kockhaugveien. Vises forøvrig til vedlagte kart og tegninger fra forprosjektet VA og foreløpig byggeplan VEI.