Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15228
Registrert 31.05.2018
Firma Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss
Start 11.06.2018
Slutt 31.07.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jo-Øyvind Andersen
Kontakt telefon 90050750
Arbeidets art Ombygging av dagens gang- og sykkelveg på sørsiden av Christian Frederiks gt. til sykkelveg med fortau. Dekker hele strekningen mellom kryssene med Vollabakken/Klostergt. og Høgskoleringen/Eidsvolls gt. Etablering av to stasjoner for metrobuss inngår. De blir bygd som kantstopp mot NTNUs idrettsbygg og mot Høgskoleparken. Anlegget inkluderer sanering av VA-løsning på strekningen Neufeldts gt. - Høgskoleringen.