Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15573
Registrert 15.02.2019
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 01.04.2019
Slutt 01.11.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Unni Elisabeth Hansen
Kontakt telefon 40219437
Arbeidets art Metrobuss skal etablere knutepunkt på Tiller.Etablering av rundkjøring i krysset Østre Rosten/Senterveigen er en del av dette. Det har vært gjennomført koordineringsmøter med kabeleiere. Følgende kabeleiere og personer har vært involvert: - Trønderenergi v/Olav Krogstad - Telenor/Canal Digital/NTE v/Idar Terje Belsvik (Relacom) - Get v/Trude Nordland Kvenild - Trondheim bydrift (belysning) v/Rune Andre Ellingsen. Plan av rundkjøring er vist på vedlagte kart. Rundkjøring skal etableres i eksisterende trafikkareal i stor grad. Lokal flytting av sandfang og sluk forventes. Etablering av sentraløy kan medføre noe graving i dybden for fundamentering.