Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15732
Registrert 04.09.2018
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 22.04.2019
Slutt 01.11.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Arnt-Ove Dragsten
Kontakt telefon 72542663
Arbeidets art Tyholtveien fra Henrik Mathiesens veg til Asbjørnsens gate skal oppgraderes, det skal bygges nytt fortau på hele strekningen og det skal legges nye vann- og avløpsledninger i veien. Hele vegen vil bli oppgravd