Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15859
Registrert 22.03.2019
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 23.03.2019
Slutt 01.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Adrian Vicario
Kontakt telefon 45674162
Arbeidets art Prosjekt innebærer omlegging og separering av eksisterede avløps- og overvannsledninger i Haakon VII-gate. Ledninger skal plasseres under sørlig gang og sykkelveg i den strekningen som er vist i situasjonsplanen; fra rundkjøring ved Lade Arena/Lade Alle/Bromstadvegen til trafikklys kryss ved vestlige innkjøring til Lade Arena (Bergersen Flis, Tesla verksted). Det blir traffikkavvikling i denne strekning hvor adkomst til alle eiendommer blir opprettholdt. Eksisterende gang og sykkelveg, veg og vegetasjon/trær skal reetableres. Det planlegges NO-DIG metoder for å ha minst mulig inngrepp i eksisterende infrastrukturer og gjennomgående trafikk.