Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15940
Registrert 25.06.2019
Firma Geomatikk AS
Start 08.07.2019
Slutt 30.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ove Mevatne
Kontakt telefon 90814162
Arbeidets art Arbeidet gjelder etablering av VA-system ved Lagmann Lindboes veg 24, samt strøm og fibertilknytning. Oppsett av mur ihht vedlegg "A-10-00-06 Snitt avfallscontainere".