Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15991
Registrert 05.04.2019
Firma Geomatikk AS
Start 25.04.2019
Slutt 10.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ove Mevatne
Kontakt telefon 90814162
Arbeidets art VA i forbindelse med Fridtjof Nansens veg 6: Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS står som ledningseier frem til stikkledningene er overført til sameiet. Trønderenergi Nett: Vedlagt kabelkart med inntegnet trase. Statkraft Varme: Ingen fjernvarme i området. GET: Eksisterende trekkerør med fiber vil bli benyttet. Offentlig fortau: Rekkefølgekrav, ferdig prosjektert innsendt til teknisk godkjenning, se vedlagt tegninger og bekreftelse. Saksnummer 16/08408.