Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16133
Registrert 29.11.2018
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 29.04.2019
Slutt 20.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stian Holøyen
Kontakt telefon 93229558
Arbeidets art I forbindelse med rekkefølgekrav i og arbeider tilknyttet Charlottenlund gravlund skal det etableres nytt fortau i Almevegen, Oldervegen, Lønnvegen og Røsslyngvegen i traseer som vist i vedlegg. Det skal etableres ny gatebelysning og ivaretas overvannshåndtering fra fortauet.