Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16435
Registrert 30.04.2019
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 01.07.2019
Slutt 01.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Håkon Pedersen
Kontakt telefon 92837834
Arbeidets art Det skal bygges ny skibru over Smistadvegen ved Granåsen. Vegen oppgraderes og nye VA-ledninger etableres i forbindelse med dette. VA-ledninger vil ikke bli tatt i bruk før det er etablert ledningsanlegg nedstrøms.