Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16483
Registrert 27.03.2019
Firma Telenor Norge AS
Start 28.03.2019
Slutt 31.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sissel Larsen
Kontakt telefon 48161639
Arbeidets art Bygging av nytt fibernett i Risvollan Borettslag. Graving, legging av rør og fiberkabel til alle leilighetene. Graving berører kryssing av noen kommunale gangveier/veier og noe graving innen 3 meter fra kummunale veier