Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17726
Registrert 04.02.2020
Firma Tensio TS AS
Start 04.03.2020
Slutt 30.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Svein Harald Gunnes
Kontakt telefon 93029633
Arbeidets art Rive og bygge ny Vestbyen transformatorstasjon. Avdekning av alle nærliggende høyspenningskabler, og etablering av nødvendig byggegrop. Trondheim kommune VA skal selv stå som byggherre og prosjekterende for nytt ledningsnett i Lillegata. Ny trase er kun angitt i denne planen.