Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18499
Registrert 11.09.2019
Firma Statens vegvesen Miljøpakken
Start 15.04.2020
Slutt 30.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Abdulahi Ejero
Kontakt telefon 95219914
Arbeidets art Bygging av en ny støyskjerm med ca. 2,5- 3,0m høy og ca. 270 m lang mot fv.6664. Det er streknings langs Nina Greigs veg( fra rundkjøringen ved plantasjonen til Bromstadbuen). Fortau skal breddeutvides fra rundkjøringen og til Bromstadbuen( 3m fortau med 1 m snøopplag mot skjerm). Skjerm skal fundamenteres på vingefundament.