Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18608
Registrert 03.09.2019
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 01.10.2019
Slutt 30.04.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørgen Snekvik
Kontakt telefon 46623550
Arbeidets art En ledningstrasé med tilhørende stikkledninger skal separeres og et overløp skal nedlegges i Bjørndalen like nord for Heimdal sentrum. Det skal bygges ny offentlig infrastruktur hovedsaklig på østsiden av Bjørndalsvegen, og stikkledninger opp mot Sivert Thonstads vei og Peder Morsets veg skal også separeres. Et ledningsstrekke skal også separeres fra Søbstadvegen og presses/borres under jernbanen på tilkobling til Bjørndalen. Prosjektert VA-anlegg her er kommunalt. (Ledningseier VA: Kommunalteknikk, kontaktperson Andreas Ellingsson, andreas.ellingsson@trondheim.kommune.no, Tlf: 91760043).