Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18846
Registrert 10.03.2020
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 30.03.2020
Slutt 30.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Roberto Contreras
Kontakt telefon 90734824
Arbeidets art Søbstadvegen inngår som trase til metrobusslinje M2 mellom Heimdal og Saupstad. I Heimdal sentrum (inn mot Bjørndalen) er det en 90 grader kurve der bussene ikke har plass til å møtes. Gjennom infrastrukturprosjektet til Metrobuss er det gjennomført et forprosjekt hvor utvidelse av kurven er planlagt. Tiltaket innebærer at gangfelt i krysset flyttes ut av kurven. Strekningstiltaket holder seg hovedsakelig innen dagens vegareal og utløser ikke krav om reguleringsplan dersom det inngås frivillig avtale med grunneier. Dersom det ikke inngås avtale med grunneier kan flytting av gangfelt tas ut av tiltaket.