Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19265
Registrert 06.04.2020
Firma Geomatikk AS
Start 13.05.2020
Slutt 03.08.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Esther Monshouwer
Kontakt telefon 90810585
Arbeidets art I forbindelse med nytt bygg på Kjøpmannsgata skal det legges nye VA, fjernvarme og fiber. Det skal graves grøft som er avklart med Riksantikvaren. VA-plan blir sendt inn inneværende uke, og teknisk plangodkjenning vil ettersendes og lastes opp i planen så snart den foreligger.