Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21505
Registrert 16.10.2023
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 16.11.2023
Slutt 30.08.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørn Pettersen
Kontakt telefon 95910463
Arbeidets art Hensikten med prosjektet er å etablere fortau langs Lundvegen i strekningen som går fra Ringvålvegen til krysset der Lundvegen møtes Nertrøa og Jørgen Hegstads veg. Halvparten av kjørebane fra fra krysset til Ringvålvegen skal også asfalteres. I tillegg skal: -det etableres to kantstopp bussholdeplasser i krysset. -det legges overvannledning på tvers av Lundvegen i krysset mellom Ringvålvegen og Lundvegen for ivareta overvann fra fortau. -det kobles nytt gatelys trekkerør på tvers i krysset der Lundvegen møtes Nertrøa og Jørgen Hegstads veg. Dersom eksisterende rør viser seg å være deformert og ikke lar seg blokke ut, skal det lages ny grøft/trekkerør på tvers av Lundvegen. -Tennskap TS0595 muligens skiftes ut med større skap , se tegning IN001.