Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22408
Registrert 25.08.2020
Firma Trondheim Bydrift Vei
Start 28.09.2020
Slutt 21.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Hussein Ali
Kontakt telefon 95905409
Arbeidets art Dette tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim bydrift veg og Kommunalteknikk VA. Tiltaket omfatter utskifting av eksisterende vannledninger og separering av avløp i Øvre Bergsvingen ( strekning ca. 280 meter). Ledningsgrøftene er ca. 3 meter dype fra topp terreng til bunn grøft. Grøftekasser må påregnes. Det skal etableres nye stikkledninger ut av veg slik at beboerne kan tilkobles i fremtiden. I tillegg skal det etableres ny vegoverbygning, kantstein, asfalt, gatelys og nytt fortau på hele strekningen. Nytt dreneringssystem med drensledning og sandfang bygges i tilknytning til veg.