Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23046
Registrert 17.03.2021
Firma STRUCTOR TRONDHEIM AS
Start 18.03.2021
Slutt 01.04.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ole Kristian Næss
Kontakt telefon 48133933
Arbeidets art Etablering av boliger og næring. «Havstad Torg», Byåsenveien 162. Mellom Bunnpris Byåsen i nord, og Havstadvegen i sør, på vestsiden av Byåsenveien. Utbygger: Havstad Byåsveien 162 Eiendom AS (HB162E), hjemmelshaver til tomten. Samarbeid mellom Norgesgruppen (næringsdelen av bygget) og Heimdal bolig (boligdelen). Etasje U2: Parkering for beboere. Etasje U1: Parkering for næring. Etasje 1: Næring. Over etasje 1: 3 boligblokker, felles uteareal på dekke over etasje 1. Arbeider: Etablering av anleggsveg og infrastruktur (VA, fjernvarme, fiber, strøm, veg). Egen nærførings/kryssingstillatelse til fylket for VA/el langs Byåsenveien, og kryssing av Byåsenveien for fiber og fjernvarme. Det skal etableres anleggsvei fra Havstadvegen (kommunal) og nordover inn på tomten. Det skal graves for kum/vannledning i Havstadvegen. IG, tekniske godkjenninger for veg og renovasjon legges inn i KGrav under høringsfristen.