Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23602
Registrert 27.11.2020
Firma TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Start 04.01.2021
Slutt 30.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Abbas Aminpour
Kontakt telefon 45630939
Arbeidets art Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune planlagt oppgradering av vann og avløpsledninger som skal fornyes langs hele Biskop Sigurds gate og under jernbane til Biskop GrimsKjells gate 6. Under jernbane skal VA - ledning fornyes ved hjelp av rørpressing for unngå å grave opp jernbane.