Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23985
Registrert 15.01.2021
Firma OBOS BLOCK WATNE AS
Start 01.02.2021
Slutt 31.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Knut Anders Røstvoll
Kontakt telefon 91704303
Arbeidets art Påkobling vann, nytt fordrøyningsanlegg, forlengelse av offentlig vei med belysning.