Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24129
Registrert 28.01.2021
Firma OVERVIK UTVIKLING AS
Start 18.02.2021
Slutt 31.10.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Joakim Lund
Kontakt telefon 97012088
Arbeidets art Nye vestvendte ramper E6 og gangforbindelser fra Overvik feltet. Meste parten av planen godkjent i en prosses med SVV og Fylkeskommunen. Teknisk godkjenning på kommunal gangveg er lagt ved.