Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24139
Registrert 28.01.2021
Firma HOLTERMANNS VEG 1-13 AS
Start 01.03.2021
Slutt 30.11.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Niels Henrik Bech
Kontakt telefon 45864685
Arbeidets art Separering av eks. AF600/900, omlegging av kommunale VA og gang og sykkelveg som følge av utbygging på Holtermanns veg 1 utbygginga.