Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24598
Registrert 18.06.2021
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk VA
Start 26.07.2021
Slutt 01.11.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Frode Andrew Selvik
Kontakt telefon 91760238
Arbeidets art Utskiftning av eksisterende ledninger på sørsiden av Breidablikveien før MP opparbeider fortauet. Graving i fortau og 3 kryssinger med graving over Breidablikveien