Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24622
Registrert 17.03.2021
Firma STATENS VEGVESEN
Start 07.04.2021
Slutt 15.11.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Martin Næsgaard Myhre
Kontakt telefon 45428992
Arbeidets art Bygging av sykkelvei og fortau med tilhørende infrastruktur og nødvendige omlegginger av fjernvarme og kommunal VA.