Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25941
Registrert 07.07.2021
Firma Bissmiet AS
Start 02.08.2021
Slutt 01.06.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anita Olderø
Kontakt telefon 45869013
Arbeidets art I forbindelse med nye boliger og næringsbygg skal det etableres infrastruktur og graves for byggegrop på tomta Kirkeringen 2A, Kirkeringen 4/4B og Heimdalsvegen 9. Søknader som berører Heimdalsvegen er avklart og godkjent av vegeier (Fylkeskommunen) og sendt av totalentreprenør Consto. Denne planen viser arbeidene som berører kommunale vegareal i forbindelse med etablering av nytt fortau langs Kirkeringene, renovasjon og VA iht. teknisk godkjente planer.