Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27478
Registrert 21.12.2021
Firma Flatåsen Nordre AS
Start 15.01.2022
Slutt 31.01.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sivert Bø Overå
Kontakt telefon 91581556
Arbeidets art I forbindelse med boligutbygging på Flatåsen Nordre skal det bygges offentlig og privat infrastruktur, samt veger iht. reguleringsplan r20160033. Tiltaket er en hovedentreprise for infrastruktur (veg, VA, renovasjon). Merknad: Søknad om IG er innsendt og under behandling, og blir lastet opp i høringsperioden før status settes til koordinert.