Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27624
Registrert 09.01.2022
Firma SALEM MENIGHET NORMISJON TRONDHEIM
Start 17.01.2022
Slutt 31.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Daniel Wiesenberg
Kontakt telefon 47971355
Arbeidets art Tillatelser på det meste er i utgangspunktet søkt i egen entreprise i Kgrav plan 25486. Nå legges det forlengelse av VA ca. 4m og fordrøyningskummer. I tillegg Ny trase strøm fra Tensio som ikke var søkt i plan 25486.