Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27968
Registrert 21.11.2022
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 20.03.2023
Slutt 31.12.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Patrick Mwangi Muraya
Kontakt telefon 95276693
Arbeidets art Utskifting av vannledning og separering av avløpsledninger. I tillegg skal det legges overvannssystem, kantstein, gatelys og asfalt. Veien skal også oppgraderes.