Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28419
Registrert 04.04.2022
Firma GILDHEIMSVEGEN AS
Start 12.05.2022
Slutt 22.12.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Overå Sivert
Kontakt telefon 91581556
Arbeidets art Det skal etableres næringsbygg i Gildheimsvegen 2. Dette er første byggetrinn av flere i området, hvor senere byggetrinn omfatter boligutbygging. I den forbindelse skal deler av den kommunale Travbanevegen legges om, og det skal etableres nytt fortau i Gildheimsvegen. Det skal også etableres sykkelveg med fortau i Travbanevegen. Eksisterende infrastruktur blir berørt og må legges om. Tekniske godkjenninger på veg og VA samt IG-søknad lastes opp før planen settes som koordinert.