Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30323
Registrert 13.10.2022
Firma Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei
Start 01.04.2023
Slutt 30.11.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Roberto Contreras
Kontakt telefon 90734824
Arbeidets art Man ønsker å etablere ny gang/sykkelveg mellom Gammel-lina bussholdeplass og Romolslia. I tillegg må vegbanen justeres i henhold til gjeldende reguleringsplan, samt etablering av nytt fortau.