Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30363
Registrert 18.10.2022
Firma GILDHEIM EIENDOM AS
Start 01.08.2023
Slutt 01.12.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Rune Forbord
Kontakt telefon 91771942
Arbeidets art Fjernvarme og vannledninger skal legges i Gildheimsvegen. Gildheimsvegen skal reetableres iht ny reguleringsplan, fortau skal etableres.