Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 31929
Registrert 24.04.2023
Firma TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Start 29.05.2023
Slutt 12.07.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Hussein Ali
Kontakt telefon 95905409
Arbeidets art Arbeidet omfatter opparbeidelse av miljøgate, utskifting av vann - og avløp, kabelføring i OPI for Tensio, beplantning og belegg i side areal. Anlegget strekker seg fra Bassenbakken i vest til Saxborg Allé i øst. Ifm utskifting av vann - og avløp, vil anlegget strekker seg noe meter på tilstøtende kommunale gater. Omfanget som blir berørt av prosjektet framgår i tegningene. På kommunale veger som blir berørt i prosjektet, vil istandsatt iht. Normtegningen for Trondheim kommune. Entrepreprenøren skal arbeide på minimum 2 plasser samtidig i anlegget. Det er noe frister knyttet til OPI - kryssing ved Burankulvert og skal være ferdig før pressing av SP og legging av VL/OV -ledninger. Likeledes er det frister for ferdigstillelse av VA - arbeider. Derfor søker vi i førsteomgang koordinering for traséen fra Bassengbakken til Thomas Von Westens gate. Resterende trassen vil søkes i løpet av januar i 2024. Det er planlagt komplett ferdigstillelse av hele prosjektet i slutten av september i 2025.