Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/2120 598 Ramlo Sandtak Gravearbeid Vikelvvegen GRAVER AS 14.11.2016 20.12.2021
16/2596 598 Ramlo Sandtak, Osvegen Gravearbeid Osvegen GRAVER AS 19.04.2017 18.12.2020
16/2641 Tors veg - Riggareal for Ruta Gravearbeid TORS VEG BL ENTREPRENØR AS 01.01.1 20.12.2019
17/481 Skyåsveien 52 Arbeidstillatelse SKYÅSVEGEN KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS 21.03.2017 23.12.2019
18/68 D&V gatelys TRD Kommune-Generell varslingsplan gang- og sykkelveger Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 15.01.2018 14.01.2020
18/216 Klostergata Arbeidstillatelse Klostergata TRONDHEIM BYDRIFT 05.02.2018 31.12.2019
18/226 Innsnevring av Sorgenfrivegen Gravearbeid Sorgenfriveien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 26.02.2018 31.01.2020
18/241 Generell varslingsplan gang- og sykkelveger-D&V Gatelys TRD kommune Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 12.02.2018 11.02.2020
18/251 Generell varslingsplan veier med fartsgrense 50 km/t eller lavere - D&V gatelys TRD Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 12.02.2018 11.02.2020
18/257 Gen varslingsplan på veier 60 km/t og oppover - D&V gatelys TRD Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 12.02.2018 11.02.2020
18/367 Generelle planer vedlikehold elektro Trondheim kommune Arbeidstillatelse Tempevegen ON ENERGI AS 01.03.2018 29.02.2020
18/378 Vedlikehold bymøbler Arbeidstillatelse ROCKPARTNER PUBLISHING AS 12.03.2018 12.03.2020
18/393 Ambulerende skiltplan 2018 Arbeidstillatelse Nordre gate MINT RENHOLD AS 01.04.2018 01.04.2020
18/468 TORVET Gravearbeid Kongens gate Munkegata SØBSTAD AS 03.04.2018 19.06.2020
18/485 Arbeidsvarslingsplaner for asfaltarbeid i Trondheim sesongen 2018 Arbeidstillatelse VEIDEKKE INDUSTRI AS 01.04.2018 31.12.2019
18/494 Generell arbeidsvarsling kabel tv og fiber arbeid Arbeidstillatelse Tempevegen TESSTA CONNECT AS 01.04.2018 30.03.2020
18/509 Brakkerigg Klostergata. TP Gravearbeid Klostergata BN ENTREPRENØR AS 06.04.2018 16.12.2019
18/545 110297 Klostergata (fase 5, Elvepromendagen) TP Gravearbeid Klostergata BN ENTREPRENØR AS 11.04.2018 16.12.2019
18/676 Arbeidsvarslingsplan TRV TK 2018-2020 Arbeidstillatelse Heggstadmoen TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS 01.05.2018 30.04.2020
18/682 Generell Arbeidsvarlingsplan NCC Industry AS Arbeidstillatelse Klæbuveien NCC INDUSTRY AS 23.04.2018 31.08.2020
18/850 Saga Park - Industriveien - Skilplan Arbeidstillatelse Industriveien ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS 28.05.2018 15.05.2020
18/925 Generell Arbeidsvarlingsplan 2018-2019 Vemax AS Arbeidstillatelse Terminalen VEMAX AS 24.05.2018 31.12.2019
18/928 Sverres gate 10 Arbeidstillatelse Sverres gate AKTIV STILLAS AS 30.05.2018 29.02.2020
18/995 St olavs hospital Arbeidstillatelse Prinsesse Kristinas gate ST. OLAVS HOSPITAL HF 11.06.2018 11.06.2020
Viser 1 - 25 av 92 1 2 3 4 >