Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/9138 598 Ramlo Sandtak Gravearbeid Vikelvvegen GRAVER AS 14.11.2016 20.12.2021
20/12240 Lielleby Triangel Gravearbeid Ladeveien OTTAR AUGDAL AS 24.06.2018 28.10.2022
20/13114 Tonstad Park Gravearbeid Tonstadbrinken VARMBOBYGG AS 01.05.2017 15.06.2022
20/13612 Lade Alle 73 Gravearbeid Lade alle EKREN MASKIN AS 03.04.2019 30.11.2021
20/13803 Huseby skoler Gravearbeid Saupstadringen HENT AS 02.05.2019 30.11.2021
20/14704 Dakotaparken, Ila Lilleby Gravearbeid Ladeveien, Ladebekken TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS 07.10.2019 01.11.2024
20/15172 Service/vedlikehold av bomstasjon 053 Nedre Leirfoss Arbeidstillatelse Turistveien BRAVIDA NORGE AS 12.11.2019 12.11.2021
20/15201 Vedlikehold av skjerm og billettmaskin på holdeplasser Arbeidstillatelse Prinsens gate VISMA EXSO AS 01.01.2020 31.12.2021
20/15232 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Trondheim NETEL AS 26.11.2019 26.11.2021
20/15322 Kjøpmannsgata Ung Kunst, fjerning av kunst i Skippakrok Gravearbeid Kjøpmannsgata VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 16.12.2019 31.10.2021
20/15338 Service/vedlikehold av bomstasjon CP61, Landbruksvegen v/IKEA Arbeidstillatelse Landbruksvegen BRAVIDA NORGE AS 16.12.2019 16.12.2021
20/15405 Service/vedlikehold av bomstasjon CP62, Tungasletta Arbeidstillatelse Tungasletta BRAVIDA NORGE AS 08.01.2020 07.01.2022
20/15408 Service/vedlikehold av bomstasjon CP66, Tempeveien Arbeidstillatelse Tempevegen BRAVIDA NORGE AS 08.01.2020 07.01.2022
20/15435 Riggplass Munkegata/behov for lukket container ifb. til prosjekt Olav Tryggvassons gt. 40. Arbeidstillatelse Olav Tryggvasons gate, Munkegata UTLEIECOMPAGNIET AS 14.01.2020 30.11.2021
20/15485 Oppmåling i Trondheim Arbeidstillatelse Kobbes gate RAMBØLL NORGE AS 27.01.2020 21.01.2022
20/15610 Generell arbeidsvarsling kabel tv og fiber Arbeidstillatelse Tempevegen TESSTA CONNECT AS 30.03.2020 30.03.2022
20/15696 Generell varslingsplan på veier 60 km/t og oppover - D&V gatelys TRD Arbeidstillatelse Vikelvvegen NTE ELEKTRO AS 17.02.2020 23.01.2022
20/15697 Generell varslingsplan veier med fartsgrense 50 km/t eller lavere - D&V gatelys TRD Arbeidstillatelse Klostergata NTE ELEKTRO AS 17.02.2020 17.02.2022
20/15698 Generell varslingsplan gang- og sykkelveger-D&V Gatelys TRD kommune Arbeidstillatelse Ingeborg Aas' veg NTE ELEKTRO AS 17.02.2020 16.02.2022
20/15706 Generell varslingsplan T-kryss_rundkjøring med manuell dirigering - D&V Gatelys TRD kommune Arbeidstillatelse Ranheimsvegen NTE ELEKTRO AS 17.02.2020 17.02.2022
20/15710 OSCAR WISTINGS VEG 15 Gravearbeid Oscar Wistings vei ROSTU ENTREPRENØR AS 01.02.2021 15.06.2022
20/15752 Nye Vestbyen Transformatorstasjon Gravearbeid Hospitalsløkkan VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 02.03.2020 30.06.2023
20/15754 Søknad om arbeidsvarsling og gategrunnsleie 2020 - 2021 Arbeidstillatelse Bregnevegen VEIDEKKE INDUSTRI AS 15.03.2020 31.12.2021
20/15842 Generell arbeidsvarslingsplan 2020 Arbeidstillatelse Kjøpmannsgata ELTEL NETWORKS AS 11.03.2020 31.01.2022
20/15916 Opplæring Trafikkdirigering Arbeidstillatelse Torgårdsvegen RAMUDDEN AS 16.03.2020 30.03.2022
Viser 1 - 25 av 467 1 2 3 .. 19 >