Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/17193
Entreprenør TRYM BYGG OG ANLEGG AS
Start 14.09.2020
Slutt 29.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Magnus Berrføtts veg 11 -36
Anders Estenstads veg 4 -22
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.08.2020
Tittel 1203 Valentinlyst anlegg
Byggherre
Organisasjon: VALENTINLYST PARKERINGSUTLEIE AS (orgnr.: 921425015)
Kontaktperson: Christian Eilertsen (tlf.: 40696713)
Stedsansvarlig
Leif Sverre Hanssen (tlf.: 91 37 91 99)
Ansvarshavende
Andreas Thyge Nielsen (tlf.: 91 39 10 00)