Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/1556 Alfred Trønsdals veg 2 Gravearbeid ALFRED TRØNSDALS VEG HAW ANLEGG AS 30.08.2017 15.11.2018
17/1563 Service/vedlikehold av bomstasjon Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 09.09.2017 09.09.2018
17/1566 Service/vedlikehold av bomstasjon CP62 Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 10.09.2017 09.09.2018
17/1570 Othilienborgveien Gravearbeid Othilienborgveien HAW ANLEGG AS 15.09.2017 15.11.2018
17/1573 Vedlikehold av bomstasjon CP66, Tempeveien Arbeidstillatelse Tempeveien BRAVIDA NORGE AS 10.09.2017 09.09.2018
17/1578 ASBJØRNSENS GATE Gravearbeid Asbjørnsens gate SØBSTAD AS 30.08.2017 29.06.2018
17/1587 Service/vedlikehold av bomstasjon CP69 Arbeidstillatelse Gamle Oslovei BRAVIDA NORGE AS 10.09.2017 09.09.2018
17/1608 Nedre Grilstadkleiva 1-3 Arbeidstillatelse NEDRE GRILSTADKLEIVA BRENDE AS 01.09.2017 31.08.2018
17/1624 Metrobuss Kattemsenteret Gravearbeid USTÅSEN TRONDHEIM BYDRIFT 07.09.2017 30.06.2018
17/1666 Service/vedlikehold av bomstasjon 053 Nedre Leirfoss Arbeidstillatelse TURISTVEIEN BRAVIDA NORGE AS 07.09.2017 06.09.2018
17/1695 MUNKHAUGVEITA GRAVING Gravearbeid MUNKHAUGVEITA SØBSTAD AS 13.09.2017 30.05.2018
17/1707 Bergljotts gate 1 Arbeidstillatelse ALUHAK STILLAS TRONDHEIM AS 01.09.2017 01.09.2018
17/1781 Klæbuveien 100, ombygging og fasaderehab. Arbeidstillatelse Klæbuveien PETTER BAKØY AS 25.09.2017 20.07.2018
17/1831 VA Sjetne skole Gravearbeid Parallellen BRØDRENE BJERKLI AS 06.10.2017 02.11.2018
17/1836 1368 - Ladalen, midlertidig fortau Gravearbeid Stjørdalsveien SG ENTREPRENØR AS 04.10.2017 01.06.2018
17/1864 109372 Østre Rosten Gravearbeid Romemyra BN ENTREPRENØR AS 03.10.2017 15.06.2018
17/1900 Vareleveranse Arbeidstillatelse Mellomila KOTENG EIENDOM AS 09.10.2017 29.06.2018
17/1912 191 Tonstadbrinken Gravearbeid Tonstadbrinken LARS HØYEM AS 01.11.2017 01.11.2018
17/1948 Kvinne/barnsenteret St. Olav Arbeidstillatelse Erling Skjalgssons gate TREBETONG AS 16.10.2017 06.07.2018
17/1954 Persaunet Hageby Arbeidstillatelse Gina Krogs veg SØBSTAD AS 16.10.2017 30.06.2018
17/2024 Lyngården Gravearbeid Brøsetvegen NCC NORGE AS 25.10.2017 01.05.2019
17/2068 prinsens gate 39, Consto Arbeidstillatelse Bersvendveita RAMIRENT AS 27.10.2017 31.05.2018
17/2070 109598 Hoeggvegen 4-6 Gravearbeid Hoeggvegen BN ENTREPRENØR AS 06.11.2017 31.05.2018
17/2081 Ladebekken Avskjærende ledninger Gravearbeid Fridheimveien GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS 09.11.2017 15.06.2018
17/2089 Stillas for ombygging. Arbeidstillatelse TREBETONG AS 01.11.2017 31.07.2018
< 1 2 3 4 5 .. 12 >
©2018 Geomatikk as

Saksbehandlere gravesøknad:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no

Robert Haugen
Tlf.: 952 63 514
E-post: robert.haugen@trondheim.kommune.no

Morten Røvik
Tlf.: 932 00 537
E-post: morten.rovik@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere ferdigmelding:

Bente Karin Verkland
Tlf.: 902 59 299
E-post: bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no

Terje Fossen
Tlf.: 911 12 346
E-post: terje.fossen@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere arbeidsvarsling og gategrunnsleie:

Magli Jakobsen
Tlf.: 911 00 569
E-post: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no

Per Bjarne Voldhagen
Tlf.: 928 47 172
E-post: per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no

Leder Service og Kontroll:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no