Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/2120 598 Ramlo Sandtak Gravearbeid Vikelvvegen GRAVER AS 14.11.2016 20.12.2021
16/2596 598 Ramlo Sandtak, Osvegen Gravearbeid Osvegen GRAVER AS 19.04.2017 18.12.2020
16/2641 Tors veg - Riggareal for Ruta Gravearbeid TORS VEG BL ENTREPRENØR AS 01.01.1 20.12.2019
17/481 Skyåsveien 52 Arbeidstillatelse SKYÅSVEGEN KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS 21.03.2017 02.09.2019
17/1031 Høyskoleringen kollektivtiltak Gravearbeid HØGSKOLERINGEN PEAB ANLEGG AS 12.06.2017 31.07.2019
17/1125 Høgskoleringen Kollektivtiltak Gravearbeid RICHARD BIRKELANDS VEI PEAB ANLEGG AS 26.06.2017 31.07.2019
17/1128 Høgskoleringen Kollektivtiltak Gravearbeid strindvegen PEAB ANLEGG AS 26.06.2017 31.07.2019
17/2106 Superbusstrase Jonsvannsveien Gravearbeid Jonsvannsveien OTTAR AUGDAL AS 22.11.2017 27.09.2019
18/45 Fagrabrekka Gravearbeid Fagrabrekka TRONDHEIM BYDRIFT 15.01.2018 01.08.2019
18/68 D&V gatelys TRD Kommune-Generell varslingsplan gang- og sykkelveger Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 15.01.2018 14.01.2020
18/106 Vestre Rosten Gravearbeid Vestre Rosten EKREN MASKIN AS 19.01.2018 28.06.2019
18/117 Magnus den Godes gate 22 Gravearbeid MAGNUS DEN GODES GATE TEKNOBYGG AS 22.01.2018 01.09.2019
18/119 Lade Alle 65 Gravearbeid Lade alle OTTAR AUGDAL AS 30.01.2018 27.09.2019
18/216 Klostergata Arbeidstillatelse Klostergata TRONDHEIM BYDRIFT 05.02.2018 31.12.2019
18/226 Innsnevring av Sorgenfrivegen Gravearbeid Sorgenfriveien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 26.02.2018 31.01.2020
18/241 Generell varslingsplan gang- og sykkelveger-D&V Gatelys TRD kommune Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 12.02.2018 11.02.2020
18/251 Generell varslingsplan veier med fartsgrense 50 km/t eller lavere - D&V gatelys TRD Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 12.02.2018 11.02.2020
18/257 Gen varslingsplan på veier 60 km/t og oppover - D&V gatelys TRD Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 12.02.2018 11.02.2020
18/281 Pr. 109985 Søndre gate 27 ÅK Gravearbeid Søndre gate BN ENTREPRENØR AS 15.05.2019 12.07.2019
18/282 Pr. 109985 Brattørgata 4 - 12 B ÅK Gravearbeid Brattørgata Brattørgata BN ENTREPRENØR AS 11.09.2018 12.07.2019
18/293 Trondheim Spektrum Prosjekt nr 432 Gravearbeid Klostergata Kronprins Olavs alle ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS 05.03.2018 01.08.2019
18/313 7930 Heggdalen Gravearbeid Heggdalsringen SØBSTAD AS 21.02.2018 30.06.2019
18/325 Munkvoll Hage Gravearbeid Nordre Hallsetveg SG ENTREPRENØR AS 05.03.2018 05.07.2019
Viser 1 - 25 av 200 1 2 3 .. 8 >