Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/13660 Generell arbeidsvarslingsplan - grunnundersøkelser på kommunale veier 2019-2020 Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM KOMMUNE 22.05.2019 21.05.2020
20/13685 Ambulerende varslingsplan Arbeidstillatelse erling skakkes gate, Fjordgata TRONDHEIM PARKERING KF 12.04.2019 16.01.2021
20/13710 Tonstad øst Gravearbeid Tonstadbrinken BACKE TRONDHEIM AS 16.04.2019 30.07.2020
20/13714 112450 Øvre Møllenberg - drens og VA TP Gravearbeid Båhusgt, Nonnegata, Gyldenløves gate, Haldens gate BN ENTREPRENØR AS 06.05.2019 30.06.2020
20/13715 Utbedring vann og kloakk Gamle Åsvei Gravearbeid Gamle Åsvei DOVRE ENTREPRENØR AS 23.04.2019 15.06.2020
20/13723 AV 1 & 3 Kurs/Trening Arbeidstillatelse Tungavegen NOKAS AS 29.04.2019 31.12.2020
20/13743 Generell Arbeidsvarslingsplan Trondheim Kommune Arbeidstillatelse Sluppenvegen KILLINGMO FRESESERVICE AS 23.04.2019 31.08.2020
20/13753 Elvegata 9b Gravearbeid Elvegata SOLBERG MASKIN AS 26.04.2019 15.05.2020
20/13791 112515 Østre Rosten, ny hovedvannledning fjernvarme. SH Gravearbeid 5001 kg97587 hp1, 5001 pg97587 hp2, 5000 fg 6686 hp1, Gnr/Bnr BN ENTREPRENØR AS 06.05.2019 16.06.2020
20/13803 Huseby skoler Gravearbeid Saupstadringen HENT AS 02.05.2019 26.03.2021
20/13833 Byhaven 2019 Arbeidstillatelse Olav Tryggvasons gt STIG OVE KROGSTAD 06.05.2019 06.05.2020
20/13861 70097957 Kummer Holtermanns vei Arbeidstillatelse Holtermannsveien TRONDHEIM BYDRIFT 10.05.2019 31.05.2021
20/13874 1559 Bøndernes hus Arbeidstillatelse Holstveita, St Olavs gate, Prinsens gate HENT AS 17.06.2019 15.06.2020
20/13925 Arbeidsvarslingsplan for vedlikehold av holdeplasser i Trondheim kommune Arbeidstillatelse Sluppenvegen ATB AS 01.01.2019 31.12.2020
20/13979 Renovering av vannledninger Fagerlivegen Gravearbeid Fagerliveien DOVRE ENTREPRENØR AS 10.06.2019 15.06.2020
20/13993 8540 Skibru Smistad Gravearbeid Smistadvegen, Smistadvegen SØBSTAD AS 01.06.2019 30.06.2020
20/14025 Clara Holts veg Gravearbeid Clara Holsts veg MORKEN MASKIN AS 03.06.2019 01.06.2020
20/14038 Ny Infrastruktur Ladeveien Gravearbeid Ladeveien ARNE HERNES AS 11.06.2018 31.03.2020
20/14052 111917 Sætra Barnehage. TP Gravearbeid Østre Berg BN ENTREPRENØR AS 11.06.2019 16.06.2020
20/14060 Peder Myhres veg 18B Gravearbeid Peder Myhres veg RANHEIM NÆRINGSBYGG AS 17.06.2019 16.06.2020
20/14107 Gamle Oslovei Gravearbeid Skavlans veg BAUTA ENTREPRENØR AS 17.06.2019 31.07.2020
20/14190 Innmåling og registrering- Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Sluppenvegen 12E STRUCTOR TRONDHEIM AS 01.08.2019 01.08.2021
20/14219 Tiller Arbeidstillatelse Tiller-ringen SØBSTAD AS 30.09.2019 01.05.2020
20/14222 Harald Torp Gravearbeid Hårstadhaugen BAUTA ENTREPRENØR AS 01.07.2019 28.08.2020
20/14223 Høgreina Gravearbeid Høgreina BAUTA ENTREPRENØR AS 01.07.2019 28.08.2020
Viser 51 - 75 av 492 < 1 2 3 4 5 .. 20 >