Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/13096 Generell arbeidsvarslingsplan - Vinterdrift Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2019 31.12.2020
20/13097 Bruåpning Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2019 31.12.2020
20/13098 Generell arbeidsvarslingsplan - Stans i vegbane Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2019 31.12.2020
20/13100 Generell arbeidsvarslingsplan - Arbeid med lift Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2019 31.12.2020
20/13101 Generell arbeidsvarslingsplan - Arbeid på fortau Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2019 31.12.2020
20/13114 Tonstad Park Gravearbeid Tonstadbrinken VARMBOBYGG AS 01.05.2017 27.11.2020
20/13170 Utsetting av offentlige og private skilt. Permanent og midlertidig skilting Arbeidstillatelse Fjordgata TRONDHEIM PARKERING KF 15.01.2019 05.01.2021
20/13196 Bromstadekra 70 ettablering av anleggsveg. Gravearbeid Bromstadekra SPENNARMERING AS 23.01.2019 01.11.2020
20/13218 Ambulerende varslingsplan for serviceteknikere Arbeidstillatelse Repslagerveita TRONDHEIM PARKERING KF 28.01.2019 08.01.2021
20/13298 ALMEVEGEN - Prosj: Hørløcks veg Gravearbeid Almevegen SØBSTAD AS 11.02.2019 31.08.2020
20/13338 Ladebyhagen G&H Gravearbeid Harald Hårfagres gate SKANSKA NORGE AS 25.02.2019 01.10.2020
20/13456 Oppføring nybygg Ranheimsfjæra Arbeidstillatelse Ranheimsfjæra SKANSKA NORGE AS 11.03.2019 01.10.2020
20/13612 Lade Alle 73 Gravearbeid Lade alle EKREN MASKIN AS 03.04.2019 09.07.2021
20/13625 Midlertidig og permanent skilting Arbeidstillatelse Fjordgata TRONDHEIM PARKERING KF 03.04.2019 08.01.2021
20/13685 Ambulerende varslingsplan Arbeidstillatelse Fjordgata, erling skakkes gate TRONDHEIM PARKERING KF 12.04.2019 16.01.2021
20/13710 Tonstad øst Gravearbeid Tonstadbrinken BACKE TRONDHEIM AS 16.04.2019 30.07.2020
20/13714 112450 Øvre Møllenberg - drens og VA TP Gravearbeid Haldens gate, Nonnegata, Båhusgt, Gyldenløves gate BN ENTREPRENØR AS 06.05.2019 30.09.2020
20/13723 AV 1 & 3 Kurs/Trening Arbeidstillatelse Tungavegen NOKAS AS 29.04.2019 31.12.2020
20/13735 METROBUSS TILLER KNUTEPUNKT SENTERVEGEN Gravearbeid Tiller-ringen, Ivar Lykkes veg, Østre Rosten SØBSTAD AS 06.05.2019 18.09.2020
20/13743 Generell Arbeidsvarslingsplan Trondheim Kommune Arbeidstillatelse Sluppenvegen KILLINGMO FRESESERVICE AS 23.04.2019 31.08.2020
20/13803 Huseby skoler Gravearbeid Saupstadringen HENT AS 02.05.2019 26.03.2021
20/13861 70097957 Kummer Holtermanns vei Arbeidstillatelse Holtermannsveien TRONDHEIM BYDRIFT 10.05.2019 31.05.2021
20/13874 1559 Bøndernes hus Arbeidstillatelse St Olavs gate, Prinsens gate, Holstveita HENT AS 17.06.2019 31.08.2020
20/13879 1559 Bøndernes hus, demontering Heis og reetablering fasade Arbeidstillatelse Kongens gate HENT AS 27.04.2020 31.08.2020
20/13925 Arbeidsvarslingsplan for vedlikehold av holdeplasser i Trondheim kommune Arbeidstillatelse Sluppenvegen ATB AS 01.01.2019 31.12.2020
Viser 26 - 50 av 575 < 1 2 3 4 .. 23 >