Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/1008 Utskifting buss-skur Arbeidstillatelse ROCKPARTNER ENTERPRISES AS 25.06.2018 31.12.2019
18/1059 Lielleby Triangel Gravearbeid Ladeveien OTTAR AUGDAL AS 24.06.2018 27.11.2020
18/1076 Anleggsvei Lund Østre Gravearbeid Johan Arnt Høiseths veg DOVRE ENTREPRENØR AS 28.04.2018 31.12.2019
18/1165 Holtermannsvegen 1 Gravearbeid Professor Brochs gate VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 16.07.2018 03.02.2020
18/1213 Østre Rosten 35 Gravearbeid Østre Rosten PROMACON AS 11.07.2018 01.07.2020
18/1245 Tempevegen 22 Gravearbeid Tempeveien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 10.09.2018 28.02.2020
18/1277 Generell arbeidsvarslingsplan 50 km/t Trondheim kommune for Relacom Arbeidstillatelse Klostergata RELACOM AS 23.07.2018 24.07.2020
18/1355 Tast-bomstasjon Innherredsveien/Nonnegata Arbeidstillatelse Innherredsveien BRAVIDA NORGE AS 08.08.2018 31.08.2020
18/1370 Saga Park Gravearbeid Industriveien ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS 04.06.2018 01.08.2020
18/1383 Pr. 110873 Leif Tronstads veg 1 TP Gravearbeid Leif Tronstads veg Bugges veg BN ENTREPRENØR AS 20.08.2018 20.12.2019
18/1402 Nardo Søndre brl - Ny Va ledning + fordøying Kommunal og privat ledning Njordsvei Gravearbeid Njords veg ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS 27.08.2018 23.12.2019
18/1403 110297 Klostergata, oppgradering av Klostergata. TP Gravearbeid Klostergata BN ENTREPRENØR AS 20.08.2018 16.12.2019
18/1445 Generell søknad for asfaltarbeider Arbeidstillatelse PEAB ASFALT NORGE AS 16.08.2018 16.08.2020
18/1543 Utblokking Tors veg - Bragevegen Gravearbeid Tors veg Bragevegen DOVRE ENTREPRENØR AS 31.08.2018 31.12.2019
18/1635 Utblokking Tors veg - Iduns veg Gravearbeid Tors veg DOVRE ENTREPRENØR AS 12.09.2018 31.12.2019
18/1724 HØRLØCKS VEG - GRAVING OG ADKOMST TIL RIGGPLASS Gravearbeid Hørløcks veg SØBSTAD AS 01.10.2018 31.08.2020
18/1743 ROOSEVELTS VEG Gravearbeid Roosevelts veg SØBSTAD AS 01.10.2018 31.08.2020
18/1795 Trondheim Indre. pr nr. 5060 Brøyte stikk Arbeidstillatelse Torbjørn Nratts vei Haakon VII Elgesetergate Strindvegen Holtermansveien Høgskole vegen Christian Fredriks gate Eidsvolsgate Festningsgata Stadsingenør Dahls gt Innherdesvegen Jarlevegen FV 868 Bromstadvegen Kong Øysteins veg GRAVER AS 29.09.2018 16.05.2020
Viser 26 - 50 av 92 < 1 2 3 4 >