Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/2379 Arbeid med stans i vegbane Arbeidstillatelse Valøyveien TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2018 31.12.2018
17/2380 Generell arbeidsvarslingsplan - Arbeid på fortau Arbeidstillatelse TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2018 31.12.2018
17/2386 Generell arbeidsvarslingsplan - Arbeid med lift Arbeidstillatelse Tempevegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2018 31.12.2018
17/2390 Ny bolig Veimester Krogs Gate 23 Arbeidstillatelse Veimester Kroghs gate FROSTA ENTREPRENØR AS 02.01.2018 21.12.2018
17/2393 Bruåpning Arbeidstillatelse Tempevegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2018 31.12.2018
17/2397 Generell arbeidsvarslingsplan - Vinterdrift Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2018 31.12.2018
17/2406 Ambulerende generell varslingsplan for serviseteknikere for vedlikehold og utsetting av p automater Arbeidstillatelse Erling Skakkes gate Repslagerveita TRONDHEIM PARKERING KF 02.01.2018 30.12.2018
17/2410 servise og vedlikehold på p automater Arbeidstillatelse Repslagerveita Erling Skakkes gate TRONDHEIM PARKERING KF 02.01.2018 29.12.2018
17/2413 Ambulerende generell varslingsplan for utsetting og vedlikehold av offentlige og private skilt Arbeidstillatelse Fjordgata TRONDHEIM PARKERING KF 02.02.2018 29.12.2018
18/14 Pr. 109896 Gamle Oslovei 1 OKD Arbeidstillatelse Gamle Oslovei BN ENTREPRENØR AS 05.01.2018 31.12.2018
18/26 Øya APS Gravearbeid Klostergata TEKNOBYGG AS 15.01.2018 31.05.2019
18/32 Generell plan for grafittifjerning 2018 Arbeidstillatelse NEAS TEKNISK DRIFT AS 08.01.2018 31.12.2018
18/33 Pr. 109907 Gamle Oslovei 1 OKD Arbeidstillatelse Gamle Oslovei BN ENTREPRENØR AS 08.01.2018 31.12.2018
18/45 Fagrabrekka Gravearbeid Fagrabrekka TRONDHEIM BYDRIFT 15.01.2018 31.12.2018
18/50 Generell arbeidsvarsling Arbeidstillatelse Transittgata SR GROUP TRONDHEIM AS 09.01.2018 31.12.2018
18/55 HARALD TORPS VEG - NY GSV-BRU Gravearbeid HARALD TORPS VEG SØBSTAD AS 18.01.2018 01.11.2018
18/68 D&V gatelys TRD Kommune-Generell varslingsplan gang- og sykkelveger Arbeidstillatelse NTE ELEKTRO AS 15.01.2018 14.01.2020
18/81 Egganveien 1-3 Arbeidstillatelse Egganvegen OTTAR AUGDAL AS 16.01.2018 30.11.2018
18/89 Ambulerende varslingsplan for driftsteknikere Arbeidstillatelse Erling Skakkes gate TRONDHEIM PARKERING KF 22.01.2018 28.12.2018
18/106 Vestre Rosten Gravearbeid Vestre Rosten EKREN MASKIN AS 19.01.2018 28.06.2019
18/117 Magnus den Godes gate 22 Gravearbeid MAGNUS DEN GODES GATE TEKNOBYGG AS 22.01.2018 01.09.2019
18/119 Lade Alle 65 Gravearbeid Lade alle OTTAR AUGDAL AS 30.01.2018 02.11.2018
18/130 Lundhøyden Amfi Arbeidstillatelse Andersbakkan SOLBERG MASKIN AS 01.12.2017 31.12.2018
< 1 2 3 4 .. 17 >
©2018 Geomatikk as

Saksbehandlere gravesøknad:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no

Robert Haugen
Tlf.: 952 63 514
E-post: robert.haugen@trondheim.kommune.no

Morten Røvik
Tlf.: 932 00 537
E-post: morten.rovik@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere ferdigmelding:

Bente Karin Verkland
Tlf.: 902 59 299
E-post: bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no

Terje Fossen
Tlf.: 911 12 346
E-post: terje.fossen@trondheim.kommune.no

Saksbehandlere arbeidsvarsling og gategrunnsleie:

Magli Jakobsen
Tlf.: 911 00 569
E-post: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no

Per Bjarne Voldhagen
Tlf.: 928 47 172
E-post: per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no

Leder Service og Kontroll:

Odd Johan Vangstad
Tlf.: 979 95 949
E-post: odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no