Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/15669 Solsletta Gravearbeid Gnr/Bnr: 49/300 PROMACON AS 03.02.2020 09.07.2021
20/15678 Klæbu Helse og Velferdssenter Gravearbeid Vikingvegen BACKE TRONDHEIM AS 10.02.1920 01.07.2021
20/15696 Generell varslingsplan på veier 60 km/t og oppover - D&V gatelys TRD Arbeidstillatelse Vikelvvegen NTE ELEKTRO AS 17.02.2020 23.01.2022
20/15697 Generell varslingsplan veier med fartsgrense 50 km/t eller lavere - D&V gatelys TRD Arbeidstillatelse Klostergata NTE ELEKTRO AS 17.02.2020 17.02.2022
20/15698 Generell varslingsplan gang- og sykkelveger-D&V Gatelys TRD kommune Arbeidstillatelse Ingeborg Aas' veg NTE ELEKTRO AS 17.02.2020 16.02.2022
20/15706 Generell varslingsplan T-kryss_rundkjøring med manuell dirigering - D&V Gatelys TRD kommune Arbeidstillatelse Ranheimsvegen NTE ELEKTRO AS 17.02.2020 17.02.2022
20/15710 OSCAR WISTINGS VEG 15 Gravearbeid Oscar Wistings vei ROSTU ENTREPRENØR AS 01.02.2021 01.10.2021
20/15727 112819 Uglavegen, fornying V/A og opparbeidelse fortau. DTN Gravearbeid Uglamarkstien, Bragstads veg, Per Sivles veg, Uglavegen, Kristofer Uppdals veg, Kyvannsvegen, Leikåsvegen BN ENTREPRENØR AS 17.08.2019 30.07.2021
20/15752 Nye Vestbyen Transformatorstasjon Gravearbeid Hospitalsløkkan VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 02.03.2020 30.06.2023
20/15754 Søknad om arbeidsvarsling og gategrunnsleie 2020 - 2021 Arbeidstillatelse Bregnevegen VEIDEKKE INDUSTRI AS 15.03.2020 31.12.2021
20/15842 Generell arbeidsvarslingsplan 2020 Arbeidstillatelse Kjøpmannsgata ELTEL NETWORKS AS 11.03.2020 31.01.2022
20/15916 Opplæring Trafikkdirigering Arbeidstillatelse Torgårdsvegen RAMUDDEN AS 16.03.2020 30.03.2022
20/16088 Trondheimsporten 2 Gravearbeid Sorgenfriveien HENT AS 14.04.2020 31.01.2022
20/16149 114137 Heimdal Politistasjon, anleggstransport. SH Arbeidstillatelse Industriveien BN ENTREPRENØR AS 20.04.2020 25.06.2021
20/16175 Generell plan, liftarbeid Arbeidstillatelse Nordre gate 4SERVICE EIR RENHOLD AS 22.04.2020 31.03.2022
20/16187 Kjøpmannsgata Ung Kunst, reviderte tegninger fra 19/2356 Arbeidstillatelse Kjøpmannsgata VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 20.01.2020 01.09.2021
20/16193 Steinåsen 23 Gravearbeid steinåsen HAW ANLEGG AS 04.05.2020 30.08.2021
20/16204 Tiltakstittel Generell arbeidsvarslingsplan - grunnundersøkelser på kommunale veier 2020-2022 Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM KOMMUNE 21.05.2020 20.05.2022
20/16217 Einar Tambarskjelves gate vannledning Gravearbeid Elgeseter gate BRENDE AS 04.05.2020 20.08.2021
20/16218 Arbeidsvarslingsplan TRV TK 2020-2021 Arbeidstillatelse Heggstadmoen TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS 01.05.2020 31.10.2021
20/16260 Infrastruktur Granås Øst Gravearbeid Granåsvegen HEIMDAL BOLIG AS 30.04.2020 23.12.2023
20/16277 Heimdalsporten Gravearbeid Anne-Kath. Parows veg RETT HJEM BOLIG AS 30.09.2019 31.12.2021
20/16289 Strindalia Gravearbeid Gnr/Bnr: 49/301, Gnr/Bnr: 49/296, Leistadvegen TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS 13.05.2020 01.10.2021
20/16362 Ladestasjoner buss Arbeidstillatelse Skonnertvegen CAVERION NORGE AS 13.05.2020 13.05.2022
20/16363 Graving for ny VA Gravearbeid Lade alle SG ENTREPRENØR AS 06.03.2020 01.09.2021
Viser 26 - 50 av 406 < 1 2 3 4 .. 17 >