Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/468 TORVET Gravearbeid Munkegata Kongens gate SØBSTAD AS 03.04.2018 19.06.2020
18/485 Arbeidsvarslingsplaner for asfaltarbeid i Trondheim sesongen 2018 Arbeidstillatelse VEIDEKKE INDUSTRI AS 01.04.2018 31.12.2019
18/494 Generell arbeidsvarsling kabel tv og fiber arbeid Arbeidstillatelse Tempevegen TESSTA CONNECT AS 01.04.2018 30.03.2020
18/509 Brakkerigg Klostergata. TP Gravearbeid Klostergata BN ENTREPRENØR AS 06.04.2018 01.11.2019
18/517 Etablering av rullestillas i forbindelse med maling av huset. Arbeidstillatelse Jomfrugata UTLEIECOMPAGNIET AS 04.04.2018 22.07.2019
18/545 110297 Klostergata (fase 5, Elvepromendagen) TP Gravearbeid Klostergata BN ENTREPRENØR AS 11.04.2018 01.11.2019
18/583 Ladebyhagen Blokk F Gravearbeid Harald Hårfagres gate SKANSKA NORGE AS 30.04.2018 30.09.2019
18/649 Ranheimsveien 9 Gravearbeid Ranheimsvegen SOLBERG MASKIN AS 26.03.2018 01.09.2019
18/676 Arbeidsvarslingsplan TRV TK 2018-2020 Arbeidstillatelse Heggstadmoen TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS 01.05.2018 30.04.2020
18/682 Generell Arbeidsvarlingsplan NCC Industry AS Arbeidstillatelse Klæbuveien NCC INDUSTRY AS 23.04.2018 31.12.2019
18/850 Saga Park - Industriveien - Skilplan Arbeidstillatelse Industriveien ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS 28.05.2018 15.05.2020
18/905 Alf Godagers veg Gravearbeid Alf Godagers veg SG ENTREPRENØR AS 28.05.2018 16.09.2019
18/906 Metrobuss, Dragvoll Gravearbeid Loholt alle BRENDE AS 04.06.2018 16.08.2019
18/925 Generell Arbeidsvarlingsplan 2018-2019 Vemax AS Arbeidstillatelse Terminalen VEMAX AS 24.05.2018 31.12.2019
18/928 Sverres gate 10 Arbeidstillatelse Sverres gate AKTIV STILLAS AS 30.05.2018 31.07.2019
18/960 Poppelvegen - Renovering VL 2017 del 3 - Tiltak T2 Gravearbeid Poppelvegen SØBSTAD AS 18.06.2018 01.10.2019
18/992 8070 Skjermvegen Gravearbeid Skjermvegen SØBSTAD AS 11.06.2018 30.11.2019
18/995 St olavs hospital Arbeidstillatelse Prinsesse Kristinas gate ST. OLAVS HOSPITAL HF 11.06.2018 11.06.2020
18/1003 Tiller Hageby Arbeidstillatelse Brauta SØBSTAD AS 12.06.2018 10.10.2019
18/1008 Utskifting buss-skur Arbeidstillatelse ROCKPARTNER ENTERPRISES AS 25.06.2018 31.12.2019
18/1039 FV 6666. metrobuss Gravearbeid Christian Frederiks gate PEAB ANLEGG AS 18.06.2018 30.09.2019
18/1059 Lielleby Triangel Gravearbeid Ladeveien OTTAR AUGDAL AS 24.06.2018 29.11.2019
18/1076 Anleggsvei Lund Østre Gravearbeid Johan Arnt Høiseths veg DOVRE ENTREPRENØR AS 28.04.2018 31.12.2019
18/1119 Jarlsborgveien 8 Gravearbeid Jarlsborgveien LARS HØYEM AS 20.06.2018 30.07.2019
18/1122 Oppføring nybygg Arbeidstillatelse Frostaveien KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS 26.06.2018 30.08.2019
Viser 26 - 50 av 173 < 1 2 3 4 .. 7 >