Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/682 Generell Arbeidsvarlingsplan NCC Industry AS Arbeidstillatelse Klæbuveien NCC INDUSTRY AS 23.04.2018 31.08.2020
18/850 Saga Park - Industriveien - Skilplan Arbeidstillatelse Industriveien ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS 28.05.2018 15.05.2020
18/925 Generell Arbeidsvarlingsplan 2018-2019 Vemax AS Arbeidstillatelse Terminalen VEMAX AS 24.05.2018 31.12.2019
18/960 Poppelvegen - Renovering VL 2017 del 3 - Tiltak T2 Gravearbeid Poppelvegen SØBSTAD AS 18.06.2018 01.10.2019
18/992 8070 Skjermvegen Gravearbeid Skjermvegen SØBSTAD AS 11.06.2018 30.11.2019
18/995 St olavs hospital Arbeidstillatelse Prinsesse Kristinas gate ST. OLAVS HOSPITAL HF 11.06.2018 11.06.2020
18/1003 Tiller Hageby Arbeidstillatelse Brauta SØBSTAD AS 12.06.2018 10.10.2019
18/1008 Utskifting buss-skur Arbeidstillatelse ROCKPARTNER ENTERPRISES AS 25.06.2018 31.12.2019
18/1039 FV 6666. metrobuss Gravearbeid Christian Frederiks gate PEAB ANLEGG AS 18.06.2018 30.09.2019
18/1059 Lielleby Triangel Gravearbeid Ladeveien OTTAR AUGDAL AS 24.06.2018 29.11.2019
18/1076 Anleggsvei Lund Østre Gravearbeid Johan Arnt Høiseths veg DOVRE ENTREPRENØR AS 28.04.2018 31.12.2019
18/1165 Holtermannsvegen 1 Gravearbeid Professor Brochs gate VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 16.07.2018 03.02.2020
18/1203 St Olav Driftsservice, stenging for gjennomkjøring Arbeidstillatelse Østmarkveien Harry Borthens vei RAMUDDEN AS 09.07.2018 31.10.2019
18/1205 Metrobuss snuplass på Lund Gravearbeid Gnr/Bnr: 177/157 TEKNOBYGG AS 23.07.2018 14.10.2019
18/1213 Østre Rosten 35 Gravearbeid Østre Rosten PROMACON AS 11.07.2018 01.07.2020
18/1222 Uglabekken, åpning Gravearbeid Selsbakklia BRØDRENE BJERKLI AS 12.07.2018 23.09.2019
18/1245 Tempevegen 22 Gravearbeid Tempeveien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 10.09.2018 31.10.2019
18/1277 Generell arbeidsvarslingsplan 50 km/t Trondheim kommune for Relacom Arbeidstillatelse Klostergata RELACOM AS 23.07.2018 24.07.2020
18/1355 Tast-bomstasjon Innherredsveien/Nonnegata Arbeidstillatelse Innherredsveien BRAVIDA NORGE AS 08.08.2018 31.08.2020
18/1383 Pr. 110873 Leif Tronstads veg 1 TP Gravearbeid Bugges veg Leif Tronstads veg BN ENTREPRENØR AS 20.08.2018 20.12.2019
18/1402 Nardo Søndre brl - Ny Va ledning + fordøying Kommunal og privat ledning Njordsvei Gravearbeid Njords veg ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS 27.08.2018 30.09.2019
18/1403 110297 Klostergata, oppgradering av Klostergata. TP Gravearbeid Klostergata BN ENTREPRENØR AS 20.08.2018 01.11.2019
18/1445 Generell søknad for asfaltarbeider Arbeidstillatelse PEAB ASFALT NORGE AS 16.08.2018 16.08.2020
Viser 26 - 50 av 130 < 1 2 3 4 .. 6 >