Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/15336 Generell arbeidsvarslingsplan - Arbeid med lift Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2020 31.12.2020
20/15337 Generell arbeidsvarslingsplan - Vinterdrift Arbeidstillatelse Valøyvegen TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2020 31.12.2020
20/15338 Service/vedlikehold av bomstasjon CP61, Landbruksvegen v/IKEA Arbeidstillatelse Landbruksvegen BRAVIDA NORGE AS 16.12.2019 16.12.2021
20/15341 Bruåpning Arbeidstillatelse Søndre Gate, Kjøpmannsgata TRONDHEIM BYDRIFT 01.01.2020 31.12.2020
20/15342 19232 Gravearbeid Eyvind Løkkens veg, Ole Ross' veg, Torvtaket, Koieflata, Hølbekken, John Bjørgums veg, Gjerlovs veg, Arne Solbergs veg ANLEGGSGARTNER TEAM HARDHAUS AS 13.01.2020 01.07.2020
20/15343 113910 Casper Lundes veg, oppgradering GSV. SH Gravearbeid Casper Lundes veg BN ENTREPRENØR AS 14.04.2020 03.07.2020
20/15347 Stenging av fortau v/Elgesetergaten 21. Arbeidstillatelse Elgesetergaten HENT AS 19.12.2019 28.08.2020
20/15349 Edgar B. Gravearbeid Edgar B. Schieldrops veg BAUTA ENTREPRENØR AS 23.12.2019 15.06.2020
20/15350 Stavnevn. Gravearbeid Stavnevegen BAUTA ENTREPRENØR AS 23.12.2019 28.08.2020
20/15351 Ladehammervn. Gravearbeid Ladehammerveien BAUTA ENTREPRENØR AS 23.12.2019 15.06.2020
20/15360 1071 - Yrkesskolevegen Gravearbeid Yrkesskolevegen JOHANNESSEN AS 19.12.2019 29.05.2020
20/15364 Humlehaugen - Utskifting av TS0846 Gravearbeid 5001 Kg98927 hp1 m33 GAULA GRAVESERVICE AS 19.12.2019 30.06.2020
20/15370 Møllebakken hovedkabelfeil Gravearbeid Møllebakken JOHANNESSEN AS 20.12.2019 29.05.2020
20/15371 Stubbanvegen 26a Gravearbeid Stubbanvegen BOLIG PARTNER PROSJEKT AS 19.12.2019 19.06.2020
20/15372 generell plan for istapp og snøfjerning 2020 Arbeidstillatelse Nordre gate TOMA EIENDOMSDRIFT AS 01.01.2020 01.06.2020
20/15388 Jakobslivegen 15 Gravearbeid Jakobslivegen BRØYTING OG VEDLIKEHOLD TRONDHEIM AS 06.01.2020 15.06.2020
20/15394 Renovering av vannledning Saturnvegen Gravearbeid Saturnvegen DOVRE ENTREPRENØR AS 08.01.2020 01.10.2020
20/15402 Nardobakken studentboliger Gravearbeid Nardobakken BACKE TRONDHEIM AS 13.01.2020 12.06.2020
20/15405 Service/vedlikehold av bomstasjon CP62, Tungasletta Arbeidstillatelse Tungasletta BRAVIDA NORGE AS 08.01.2020 07.01.2022
20/15407 Oscar wistings veg 20 Gravearbeid Oscar Wistings vei OSCAR WISTINGS VEI 20 AS 09.01.2020 30.09.2020
20/15408 Service/vedlikehold av bomstasjon CP66, Tempeveien Arbeidstillatelse Tempevegen BRAVIDA NORGE AS 08.01.2020 07.01.2022
20/15415 Renovering av vannledning Neptunvegen Gravearbeid Neptunvegen DOVRE ENTREPRENØR AS 09.01.2020 01.10.2020
20/15435 Riggplass Munkegata/behov for lukket container ifb. til prosjekt Olav Tryggvassons gt. 40. Arbeidstillatelse Munkegata, Olav Tryggvasons gate UTLEIECOMPAGNIET AS 14.01.2020 01.02.2021
20/15436 Støyskjerm Lohove barnehage Gravearbeid Loholt alle GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS 27.01.2020 06.07.2020
20/15437 Støyskjerm Okstad barnehage Gravearbeid Kroppanmarka, Okstadvegen GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS 17.02.2020 01.06.2020
Viser 226 - 250 av 577 < 1 .. 8 9 10 11 12 .. 24 >