Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
11751 Klæbu - Trondheim, forprosjekt VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.10.2016 01.01.2020
13336 Risvollan helse-og velferdssenter Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 24.07.2017 31.12.2019
13564 Torvet i Trondheim Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.11.2017 20.12.2019
13864 Klæbuvegen v/ nr.175, fortau og VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 03.09.2018 02.09.2019
13879 Uglavegen del 2 Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Patrick Mwangi Muraya 95276693 01.05.2018 01.08.2019
14401 Hørløcks veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 03.09.2018 01.12.2019
14512 Metrobuss - Falkenborgveien snu - og reguleringsplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Bård Sand 92458949 01.06.2018 01.08.2019
14879 Støyskjerm Lohove barnehage Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Gnanavalluvan Vettivel 90285828 01.05.2019 31.12.2019
15095 Ny infrastruktur Stjørdalsveien Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 30.05.2018 31.07.2019
15154 Metrobuss - ILA Trondheim kommune og Boreal - infrastruktur og rehabilitering av spor Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 25.06.2018 28.09.2019
15228 Fv. 6666 Christian Frederik gt. Sykkelveg og stasjoner for metrobuss Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Jo-Øyvind Andersen 90050750 11.06.2018 31.07.2019
15322 Miljøpakken Trondheim. Tiltak for metrobuss. Tonstad og Østre Rosten Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Jo-Øyvind Andersen 90050750 01.11.2018 31.08.2019
15352 Asfaltplan av kommunale veger - Orrevegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 10.06.2019 26.08.2019
15373 Holtermannsveien separering av avløp og ny vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Batur Bayani 97136528 02.07.2018 20.12.2019
15573 Metrobuss -Tiller knutepunkt - rundkjøring Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 01.04.2019 01.11.2019
15589 Lade Alle 73, Omlegging av eksisterende kabelnett ifm. utbygging. TrønderEnergi Nett Roger Lillevik 97625039 15.10.2018 01.11.2019
15625 Metrobuss -Tiller knutepunkt - Sentervegen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 01.03.2019 01.11.2019
15732 Tyholtveien Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Arnt-Ove Dragsten 72542663 22.04.2019 01.11.2019
15753 Johan Falkbergets vei 21-23 - Bygging av omsorgsbolig Trondheim kommune Eierskapsenheten Tore Myrvold 92611858 14.11.2018 01.08.2019
15781 Dalen park Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Unni Elisabeth Hansen 40219437 12.11.2018 31.10.2019
15792 Belysning Festningen Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Unni Elisabeth Hansen 40219437 03.10.2018 23.12.2019
15832 Inngraving fiber-rør til Ivar Lykkes veg 1 Broadnet Vegard Rygh 92637022 03.06.2019 31.08.2019
15858 VA Sluppen. Forberedende arbeider Nydalsbrua. Kryssing av kommunale veger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Eli Holen 72 54 26 77 05.11.2018 31.08.2019
15859 Haakon VII gate - Separering VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Adrian Vicario 45674162 23.03.2019 01.08.2019
15879 Harald Hårfagres gate 8 - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 03.11.2018 10.10.2019
Viser 1 - 25 av 140 1 2 3 .. 6 >