Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
18365 Dakotaparken Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 26.09.2019 01.11.2024
19919 Tyholtveien øst , Asbjørnsens gt sør, Vei og VA Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Mari Olden 97514281 01.06.2021 31.12.2022
21115 Johan Tillers vei 1-3 Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 21.05.2020 01.12.2021
21163 Granåsen idrettspark, byggefase B Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Paul Neergård 97181992 01.09.2020 01.11.2021
22792 Stjørdalsveien Geomatikk AS Tore Flø Johnsen 90809214 21.10.2020 01.12.2022
23046 Havstad Torg (Byåsveien 162) STRUCTOR TRONDHEIM AS Ole Kristian Næss 48133933 18.03.2021 01.04.2022
23176 Leangenbukta, infrastruktur LEANGENBUKTA AS Tor Isak Høyem 45373272 23.11.2020 22.11.2021
23514 Ostangen og Hjelmvegen pumpestasjoner Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Maren Blomset Malvik 99720977 01.04.2021 30.04.2022
23517 Lademoen kirkealle - Rosenborg, VA separering Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Maren Blomset Malvik 99720977 01.08.2021 28.07.2022
23523 Saupstadbrua - Trondheim kommune AFRY NORWAY AS Andreas Tessem 93025271 01.02.2021 01.06.2022
23565 Klæbuveien 157-180, fortau og VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.04.2021 01.08.2022
23719 Skyåsvegen 32 SKYÅSEN AS Dag Roar Mathisen 90839161 14.12.2020 30.11.2021
23755 Fredlybekken bekkeåpning ved Nidarvoll skole Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Adrian Vicario 45674162 01.04.2021 01.04.2022
23811 Tiller Videregående skole, nybygg og rehabilitering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Olav Sigurd Sandvik 40004447 04.01.2021 31.08.2022
23896 MP Snuplass og holdeplasser Østmarka TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Abdulahi Logomo Ejero 95219914 16.04.2021 19.11.2021
23985 Hallsethagen - Hallsetvegen 9 OBOS BLOCK WATNE AS Knut Anders Røstvoll 91704303 01.02.2021 31.12.2021
24129 Overvik E6 ramper og gangforbindelser OVERVIK UTVIKLING AS Joakim Lund 97012088 18.02.2021 31.10.2021
24139 Holtermannsveien 1 Infrastruktur, BT2 og BT3 HOLTERMANNS VEG 1-13 AS Niels Henrik Bech 45864685 01.03.2021 30.11.2021
24182 Lundvegen fortau bydrift tiltak Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Patrick Mwangi Muraya 95276693 06.04.2021 31.05.2022
24348 Falkenborgveien 36 LEANGEN INVEST AS Martin Lie-Nordsjø 92281001 01.04.2021 01.08.2022
24598 Breidablikveien utskifting VA ledninger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 26.07.2021 01.11.2021
24622 Hovedsykkelveg Lilleby - Omlegginger ved Stjørdalsveien/Thoning Ovesens gate STATENS VEGVESEN Martin Næsgaard Myhre 45428992 07.04.2021 15.11.2021
24724 Fjordgata sykkeltilbud Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Mari Olden 97514281 23.08.2021 13.05.2022
24924 Skyåsvegen 19c VA og strøm SKYÅSEN AS Dag Roar Mathisen 90839161 21.06.2021 31.10.2021
25023 Kryssing/nærføring Haakon VII's Gate NTE Marked AS Morten Hestegrei 47646411 23.08.2021 19.11.2021
Viser 1 - 25 av 132 1 2 3 .. 6 >